Over ons

Het begin van de de Midgetclub.

De Waterkampioen oktober 1977:

“Wie het net zo is vergaan als de heer Koppenol uit Dinteloord, die volkomen in de ban is geraakt van de Midget-spitsgatkruiser 20′ en iedere andere Midget-eigenaar aanklampt om er ervaringen mee uit te wisselen, heeft belang bij het volgende. De heer Koppenol wil namelijk het initiatief nemen om ervaringen van Midget-bezitters, vooral wat betreft zeileigenschappen, inrichting, plaatsing van de motor, het toilet, enzovoorts, te verzamelen en deze aan andere geïnteresseerde Midget-eigenaren door te geven. Men zou ook via de heer Koppenol, die bereid is als centraal punt te fungeren met elkaar in contact kunnen komen om de ervaringen te bespreken…”

Leendert Koppenol heeft zijn jarenlange ‘voorzitterschap’ in januari 2013 overgedragen aan Dirk en Corry Broeckman die vanuit Lelystad zijn werk met veel enthousiasme en toewijding voortzetten.
De Midgetclub blijft Leendert grote dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet!