Aandachtspunten bij varen op op IJssel en Rijn

Tijdens de Midgetclubbijeenkomst van zaterdag 11 maart 2017 lichtte de heer Sjaak Grinwis ons voor over veilig opvaren met de beroepsvaart. De voormalige beroepsschipper spraak als ambassadeur van het project Varen doe je samen!

Op de website van dit samenwerkingsverband vindt u een schat aan informatie over onze vaargebieden. Een absolute aanrader!

Over het onoverzichtelijke onderwerp het nemen van bochten in stromende rivieren  stuurde de heer Grinvis ons nog een kleine verheldering:

Blauw bord

Per 01-01-2016 geldt voor kleine schepen op de Boven-Rijn en Waal niet meer de stuurboordwalplicht.
Dus wat in de brochure staat bij Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek geldt nu ook voor de Boven-Rijn en Waal.

Reglementair verschil tussen RPR en BPR:

In RPR moet klein altijd voorrang geven aan groot.
In RPR staat niet dat klein MOET reageren op blauw bord; als klein maar voorrang geeft. Maar reageren op blauw bord zal meestal het verstandigst zijn.
In RPR hoeft groot blauw bord niet te trekken voor klein (maar groot kan dat maar beter wel doen).

In BPR moet klein niet altijd voorrang geven aan groot.
Er zijn situaties dat het ene schip (toevallig groot) voorrang moet verlenen aan het andere (toevallig klein). In het betreffende artikel wordt dan geen onderscheid gemaakt tussen klein en groot.
In BPR MOET groot (als hij sb op sb wil) OOK aan klein blauw bord tonen.
Klein moet op blauw bord van groot reageren door BIJ VOORKEUR daarop te reageren (dus ‘sb op sb’).

Maar er kunnen omstandigheden zijn dat klein beter niet reageert op het blauwe bord van de tegenligger.  Volgens officiële toelichting BPR: er zit een grote snelle oploper in klein z’n nek te hijgen, dus het wordt gevaarlijk als klein naar bb uit wijk. Dan geldt voor die grote tegenligger met blauw bord dat hij aan klein toch ‘bb op bb’ ruimte moet geven. Dat volgt uit art.6.03 lid 1 BPR: ‘er moet genoeg ruimte voor iedereen overblijven om te mogen voorbijlopen of ontmoeten’. In die regel wordt tussen groot en klein geen onderscheid gemaakt.

In de praktijk kunnen zich altijd situaties voordoen waar RPR of BPR geen 100% passend antwoord op geeft.

Dat is ook met andere onderwerpen dan ‘blauw bord’ het geval. Mijn ervaring bij de waterpolitie was dat bij een aanvaring tussen twee varende schepen meestel beiden wel een voorschrift hadden overtreden. Waarbij de verhouding van de schuldvraag niet altijd 50-50 lag.

Groet,

Sjaak Grinwis

Videoclip Gelderse IJssel ‪Varen doe je samen! De gelderse IJssel (2).mp4

 

 

 

 


Laat een reactie achter